Müzik Öğretmeni Beklenen Piyano Performansı Nedir

Müzik Öğretmeni Beklenen Piyano Performansı Nedir
Bu tema altında öğretim elemanlarından, ideal bir müzik öğretmeninden beklenen piyano performansının tanımını yapmaları istenmiştir. Öğretim elemanlarının büyük bir kısmı piyanoyla eşlik becerilerine kesinlikle sahip olunması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir.

Öğretim elemanlarından 10’u öğrencilerin, en azından duyduğu basit ezgilere sağ ve sol elle doğaçlama eşlik yapabilecek düzeyde armoni ve klavye bilgisine sahip olmak gerektiğini dile getirmişlerdir. Aynı zamanda müzik öğretmenleri öğrenci korolarıyla sıkça çalıştığından, piyanoda ses açma egzersizlerini uygulayabilecek kadar klavye bilgisine sahip olunması gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte bir müzik öğretmeninin çalıştığı bölgede piyano çalgısını tanıtacak düzeyde küçük performanslar sergilemesinin zevk eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
10 öğretim elemanı, piyanonun çok sesli bir çalgı olmasından ve ses gürlüğü sayesinde sınıf hakimiyetine katkıda bulunduğundan ötürü, bir müzik öğretmenine en fazla yardımı olacak çalgının piyano olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.
 Piyano çalgısını aktif olarak kullanacak, eşlik yapabilir düzeyde olacak, belki törenlerde, konserlerde bunu icra edecek, hem çok sesli müziği duyuracak, bununla ilgili gelişim sağlayacak. Dolayısıyla müzik öğretmeninin iyi düzeyde piyano çalması gerektiğini düşünüyoruz. (Ö.E. 7)
 Okul şarkılarına, halk türkülerine ya da aslında (kültüründe) ne varsa ona eşlik edebilmeyi öğrenecek düzeyde piyano çalması gerekiyor. (Ö.E. 10)
 Ben piyanonun anaçalgı olduğunu düşünüyorum. Yani her müzik öğretmeninin piyano çalgısıyla tanışması gerektiğini; orta seviyelerde temel davranışları kazanması, belirli bir ifadeye sahip olması ve eşlik gibi farklı yönlerde de bu çalgıyı kullanması gerektiğini düşünüyorum. (Ö.E. 12) o Öğretim elemanlarından 2’sinin ise bir müzik öğretmeninin piyanoda iyi bir  performans sergilemesinin gerekli olmadığını bildirmesi dikkat çekicidir. Bireysel çalgısı piyano olmayan bir müzik öğretmeninden, ikinci bir çalgıda performans göstermesini beklemediklerini, bunun yerine bireysel çalgısında iyi olmasını ve öğrencilerine müziği sevdirmesini tercih ettiklerini belirten öğretim elemanlarının söylemleri şöyledir.
 Yani benim için önemli olan bireysel çalgısında oturuşuyla, tutuşuyla, herşeyiyle sağlam olsun, ikinci branşı [çalgıyı] ben beklemem. Piyano zor bir branş ve anadalı örneğin keman olan birinden fazla bir piyano performansı beklemem. (Ö.E. 2)

Piyano Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmalar Nelerdir?

Müzik Öğretmeninden Beklenen Piyano Performansı Nedir

 Gerçeği konuşacak olursak, piyanonun gerçek hayatta çok fazla karşılığı yok, dolayısıyla bence iyi bir müzik öğretmeni bulunduğu yerdeki çocuğa müzik sevgisini aşılayabilen öğretmendir, minimal düzeyde o çocuğu bir sonraki seviyedeki müzik eğitimi olanaklarına ısındırmalıdır. (Ö.E. 8)
o İdeal müzik öğretmeninin piyano performansını tanımlamaları istenen öğretim elemanları bu soruyu cevaplarken öncelikle, amacı müzik öğretmeni yetiştirmek olan MEABD’de öğrenim gören öğrencilerden beklenen piyano performansının tanımının yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretim elemanları bu öğrencilere, gerek sınavlarda çalmaları beklenen eserlerle (baraj parçalarıyla), gerekse piyano derslerinde kazandıkları becerilerin eşlik yapabilme becerileriyle ilişkilendirilmemesi sonucunda, performans sanatçısıymışçasına muamele edildiğini ifade etmişlerdir. Sınavlarda çalmaları beklenen eserlerin, seviyesi düşük olan öğrencilerin zorlanmasına ve motivasyon kaybı yaşamasına neden olduğunu ve piyano dersi müfredatında, bir müzik öğretmenden beklenen en önemli özellik olarak belirttikleri, eşlik yapabilme becerisinin geri plana atıldığını belirtmişlerdir.
 Piyanoyu bence müzik öğretmenliğinde solistlikten ziyade daha eğitim amaçlı kullanmak lazım. Bence şöyle olmalı mesela bir öğrenci anaçalgısında çaldığı eserin piyano eşliğini kendisi yapabilmeli, gideceği yörenin müziğini de o çalmalı o kültürü kazanmak istiyorsa, batı müziğini zaten çalmalı…Dolayısıyla buna yönelik etkinlikler de piyano dersinin içinde aktif olarak kullanılmalı. (Ö.E. 4)
 Bir kere okul şarkılarına eşlik yapamayan bir müzik öğretmeni mezun ediyorsak, kendimizde bir takım suçlar aramalıyız diye düşünüyorum. En azından okul şarkısına eşlik yapabilmeli…Ufak okul parçalarına eşlik yazabilmeleri lazım. (Ö.E. 6)
 Hangi seviyede olursa olsun temel davranışları kazanmış, belirli bir orta seviyede olmalı ve piyanodaki bu kullanımları eşlik yapabilme yönüne doğru yöneltmeli. Yani burada [üniversitede] sadece bir dönemde eşlik dersi var biraz daha fazla olmalı. Çünkü böyle çalıştırdığınızda bu yetenek gelişir…Öğrencilerimizi bunlara doğru yönlendirmek lazım. (Ö.E. 12)
o Öğretim elemanlarının çoğunluğunun görüşlerine göre müzik öğretmeni piyano performansı özellikle okul şarkılarına eşlik yapabilecek, öğrencilerine koro çalışmaları yaptırabilecek ve küçük dinletiler düzenleyebilecek seviyede olmalıdır. Öğretim elemanları eşlik yapma boyutunda yalnızca okul şarkılarına değil, yöredeki çeşitli türkü ve eserlere de eşlik yapabilecek becerilere sahip olunması gerektiğini, bu sayede yöre insanlarına müziği ve sanatı sevdirmenin de önünün açılacağını vurgulamışlardır.

En Yeni Girdiler

 • CGhX4s_k8j8 1

  CGhX4s_k8j8 1

 • En İyi – Güzel Sinema Film Müzikleri

  En İyi – Güzel Sinema Film Müzikleri

 • Film Sinema Müzikleri Nedir?

  Film Sinema Müzikleri Nedir?

 • Soundtrack Nedir? Film – Sinema Müzikleri

  Soundtrack Nedir? Film – Sinema Müzikleri