Genç Besteci Güneş Yakartepe Eserleri. Genç Türk Bestecileri, Yeni Şarkı Besteleri.