Genç Türk Bestecileri, Yeni Şarkı Besteleri. Genç Besteci Güneş Yakartepe. Eserler Music Composition Bilgileri. New Young Composer.  Good Compoze. Müzik Kompozitör.